Tag

viết cho mình

About me Baby & Mom

‼️❤️KÝ ỨC CỦA CON KHÔNG XOÁ ĐI CŨNG KHÔNG MUA ĐƯỢC ❤️‼️

Ngày nhỏ, ký ức tuổi thơ của tôi là những điều mong ước khó có thể thực hiện được. Ước rằng gia đình mình bớt nghèo khổ đi. Ước rằng ba mẹ mình làm nghề công chức như ba mẹ các bạn đồng trang lứa khác để cuộc sống đỡ cực hơn, đừng bán buôn cực khổ. Ứơc ba mẹ bớt gây gỗ với nhau đi. Có khi đến nhà cô bạn chơi thấy gia đình bạn đầy đủ hơn…

Read Now